Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΙΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Διεύθυνση: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
Δήμος: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2710243002
FAX: 2710243002
e-mail: a-kintis@otenet.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων Χονδρικό εμπόριο ειδών γραφικών τεχνών (μελανιών, χρωμάτων κλπ) Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
2 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
3 47626317 Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών  
4 47626317 Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών  
5 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
6 47788300 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού  
7 61101000 Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων  
8 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
9 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων  
10 46661002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
11 46661003 Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη  
12 46492306 Χονδρικό εμπόριο ειδών γραφικών τεχνών (μελανιών, χρωμάτων κλπ)  
13 46492306 Χονδρικό εμπόριο ειδών γραφικών τεχνών (μελανιών, χρωμάτων κλπ)  
14 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
15 46492315 Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών  
16 46492315 Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών  
17 46431200 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD  
18 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης  
19 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA