Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: TRANSFER FOR ALL
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19, 22100,
Δήμος: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλέφωνο: 6945758444
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49393900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 49321102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ Η ΑΓΟΡΑΙΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 49391202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 49391300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49393900 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α.
2 49391300 Άλλες υπηρεσίες ειδικού σκοπού τακτικής οδικής μεταφοράς επιβατών  
3 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
4 49391202 Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με άλλα μεταφορικά μέσα  
5 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων  
6 49321102 Υπηρεσίες ταξί ή αγοραίων, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA