Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: AGROTECH ΠΡΩΙΜΑΔΗΣ
Διεύθυνση: 3Ο ΧΙΛ ΕΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ, 22100,
Δήμος: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2710232220
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
28303200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΒΑΡΝΩΝ, ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΡΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΠΩΝ 28303900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΥΡΙΑ 46611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 45112200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 33122100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 47524900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46611200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ 28303100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΟΤΡΩΝ 28306000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
2 28303900 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εδάφους  
3 28303100 Κατασκευή αρότρων  
4 28306000 Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική  
5 28303200 Κατασκευή σβαρνών, αναμοχλευτήρων, καλλιεργητικών μηχανών, σκαλιστηριών και τσαπών  
6 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
7 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
8 45112200 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
9 33122100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
10 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA