Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διεύθυνση: ΠΟΥΛΙΘΡΑ, 22300, ΠΟΥΛΙΘΡΑ
Δήμος: ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2757051394
e-mail: pgeorgostathis@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
5 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
6 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
7 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
8 46691526 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών  
9 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA