Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΚΚΟΤΑΣ - ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: COBI ELECTRO TECHNIQUE
Διεύθυνση: , 22200, ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
Δήμος: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων Υπηρεσίες φύλαξης Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα
2 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
3 47545411 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης  
4 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
5 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού  
6 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
7 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
8 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
9 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
10 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
11 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
12 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
13 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
14 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
15 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
16 46621000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  
17 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
18 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
19 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
20 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  
21 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA