Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΑΡΦΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
Διακριτικός τίτλος: WATERSPORTS
Διεύθυνση: ΧΑΝΙΑ ΣΚΟΠΗΣ , 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
Δήμος: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2710411617
FAX: 2710234031
e-mail: marmoto@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.gaswater.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα 28111200 Κατασκευή κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα· άλλων κινητήρων 28131100 Κατασκευή αντλιών για καύσιμα, λιπαντικά, ψυκτικά μέσα και σκυρόδεμα 30120000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 33121400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 45201104 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 46711206 Χονδρικό εμπόριο προπάνιου και βουτάνιου, υγροποιημένων για χρησιμοποίηση σε μηχανές 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71201400 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ 74300000 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 46493304 Χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό 46493323 Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα 77341000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού 77211000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού 46493329 Χονδρικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα
2 74300000 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας  
3 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
4 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
5 28131100 Κατασκευή αντλιών για καύσιμα, λιπαντικά, ψυκτικά μέσα και σκυρόδεμα  
6 28111200 Κατασκευή κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα· άλλων κινητήρων  
7 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
8 30120000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
9 77211000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού  
10 77341000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού  
11 45201104 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων  
12 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
13 33121400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων  
14 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  
15 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  
16 71201400 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών  
17 46493304 Χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό  
18 46493323 Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα  
19 46711206 Χονδρικό εμπόριο προπάνιου και βουτάνιου, υγροποιημένων για χρησιμοποίηση σε μηχανές  
20 46493329 Χονδρικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA