Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: 4 ENGINEERING ELEMENTS
Διεύθυνση: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
Δήμος: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2710221437
FAX: 2710221438
e-mail: info@4elem.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 37000000 Επεξεργασία λυμάτων 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 46130000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46181904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων 46491910 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών 46491911 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 47520000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47540000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
6 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
7 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
8 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών  
9 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
10 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
11 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
12 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
13 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
14 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
15 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
16 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
17 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
18 46181904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
19 46130000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών  
20 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
21 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων  
22 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
23 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
24 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
25 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
26 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
27 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
28 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
29 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
30 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
31 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
32 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
33 43110000 Κατεδαφίσεις  
34 47540000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
35 47520000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
36 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
37 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
38 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
39 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
40 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
41 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού  
42 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
43 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
44 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
45 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
46 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
47 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών  
48 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
49 46491910 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών  
50 46491911 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών  
51 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
52 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
53 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
54 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA