Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΣΦΑΛΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ
Διεύθυνση: 10ο χλμ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
Δήμος: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2710232448
FAX: 2710232448
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων αποξεστών δρόμων, ισοπεδωτήρων και ομαλυντήρων Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο αγροτικών ελκυστήρων Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ελκυστήρων Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα Πα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ
2 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
3 08121000 Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου  
4 08112000 Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου  
5 08111000 Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)  
6 08114000 Εξόρυξη σχιστόλιθου  
7 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
8 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
9 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
10 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
11 42112003 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών  
12 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
13 23691000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο  
14 25112100 Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα  
15 23620000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο  
16 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα  
17 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
18 23640000 Κατασκευή κονιαμάτων  
19 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
20 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
21 23700000 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων  
22 08120000 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης  
23 45322900 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων π.δ.κ.α.  
24 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
25 23521000 Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη  
26 23991300 Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό  
27 23522000 Παραγωγή γύψου  
28 23911000 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων  
29 19103000 Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου  
30 23510000 Παραγωγή τσιμέντου  
31 71121402 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)  
32 46611101 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών ελκυστήρων  
33 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
34 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
35 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
36 46631004 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων αποξεστών δρόμων, ισοπεδωτήρων και ομαλυντήρων  
37 46611117 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ελκυστήρων  
38 45191105 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων  
39 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA