Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: HENA AGRON ΤΟΥ EQEREM
Διεύθυνση: , 22012, ΜΑΝΘΥΡΕΑ
Δήμος: ΤΕΓΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
e-mail: henaagron@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, σανιδιών πετσώματος, από ξύλο Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 16231200 Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, σανιδιών πετσώματος, από ξύλο
2 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
3 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA