Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: HYSI VLADIMIR LICO
Διεύθυνση: ΜΑΙΝΑΛΟΥ 15, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
Δήμος: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τηλέφωνο: 6977673864
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών Εργασίες σκυροδέματος Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) Εργασίες χρωματισμών Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών
2 43332000 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)  
3 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
4 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
5 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
6 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
7 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
8 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
9 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA