Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 467100 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 3
2 467110 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 3
3 467111 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων 80
4 467112 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για αεροσκάφη 29
5 467113 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 85
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 200 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 100 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 100 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 GASTON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
2 NET TRANS - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 SCHMITT CAMILLE LOUISE PAULE ROBERT
4 ΑΒΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5 ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
6 ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο.Ε.
7 ΑΔΑΜΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΩΤ. ΖΗ ΟΕ
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ www.eldoma.gr
13 ΑΦΟΙ Β. ΧΑΙΔΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
14 ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
15 ΑΦΟΙ Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
16 ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ
17 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε
18 ΑΦΟΙ ΜΠΑΧΟΙ ΟΕ
19 ΑΦΟΙ ΞΥΓΚΟΥ Ο.Ε
20 ΑΦΟΙ Π. ΚΟΥΡΗ ΟΕ
21 ΑΦΟΙ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
22 Β. & Κ. ΤΣΑΝΤΙΛΑ Ο.Ε
23 ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
24 ΒΛΑΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
25 ΒΡΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ www.iliasvrouvas.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA