Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 383200 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 2
2 383210 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 2
3 383211 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 1
4 383220 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 2
5 383222 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 2
6 383230 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 2
7 383239 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 2
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 13 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 13 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 13 από 13 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 RECONS ΙΚΕ
2 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ www.pelan.gr
3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
4 Θ. ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε http://www.inkjetshops.gr
5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑΣ Ο.Ε.
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
7 ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.arcadianrecycle.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA