Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 382100 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 3
2 382110 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 2
3 382120 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 3
4 382121 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 1
5 382129 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 1
6 382130 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 11 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 11 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 11 από 11 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 RECONS ΙΚΕ
2 ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 Γ. & Π. ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΟΕ
4 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑΣ Ο.Ε.
5 Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ
6 ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Π Δ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA