Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3811 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 46
2 3812 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 12
3 3821 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 11
4 3822 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 3
5 3831 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 5
6 3832 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 13
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA