Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 2811 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 2
2 2813 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 9
3 2821 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 2
4 2822 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 3
5 2823 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 1
6 2824 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 2
7 2825 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 9
8 2829 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 6
9 2830 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 18
10 2841 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 2
11 2892 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 2
12 2893 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 1
13 2899 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA