Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 1811 Εκτύπωση εφημερίδων 3
2 1812 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 45
3 1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 15
4 1814 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 11
5 1820 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 2
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA