Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 503
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 21
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 2
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 38
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 399
7 11 Ποτοποιία 40
8 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 21
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 17
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 5
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 93
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 13
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 72
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 4
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 17
17 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 2
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 17
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 126
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 13
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 232
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 8
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 19
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 57
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 6
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1
27 31 Κατασκευή επίπλων 73
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 44
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 133
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 91
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 8
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 7
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 90
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 8
35 41 Κατασκευές κτιρίων 413
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 280
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.608
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.223
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.598
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.360
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 462
42 50 Πλωτές μεταφορές 17
43 51 Αεροπορικές μεταφορές 2
44 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 119
45 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 39
46 55 Καταλύματα 243
47 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.720
48 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 44
49 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 27
50 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 17
51 61 Τηλεπικοινωνίες 40
52 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 122
53 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 67
54 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 17
55 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 84
56 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 199
57 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 174
58 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 189
59 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 115
60 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 248
61 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 22
62 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 92
63 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 121
64 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 7
65 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 164
66 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 5
67 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 60
68 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 33
69 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 135
70 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 126
71 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 19
72 85 Εκπαίδευση 181
73 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 23
74 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 1
75 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 14
76 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 52
77 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3
78 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 56
79 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 93
80 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 7
81 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 159
82 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 288
83 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 3
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA