Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 506
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 17
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 2
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 39
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 383
7 11 Ποτοποιία 40
8 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 20
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 16
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 6
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 93
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 14
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 81
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 4
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 16
17 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 1
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 17
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 128
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 13
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 232
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 8
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 19
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 58
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 6
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 2
27 31 Κατασκευή επίπλων 78
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 44
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 134
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 95
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 8
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 7
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 91
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 8
35 41 Κατασκευές κτιρίων 425
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 288
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.671
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.222
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.626
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.457
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 439
42 50 Πλωτές μεταφορές 2
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 118
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 35
45 55 Καταλύματα 243
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.722
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 52
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 27
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 17
50 61 Τηλεπικοινωνίες 45
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 125
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 73
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 13
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 82
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 186
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 173
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 177
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 122
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 255
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 22
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 87
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 114
63 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 7
64 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 150
65 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 4
66 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 50
67 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 32
68 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 130
69 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 128
70 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 19
71 85 Εκπαίδευση 182
72 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 25
73 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 1
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 16
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 57
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 55
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 90
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 7
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 161
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 275
82 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 4
e-Επιμελητήριο 1.0.2.111
SGA